10. ročník mistrovství seniorů GCB ve hře na jamky 2019

Mistrovství GC Brno ve hře na jamky seniorů bude odehráno ve dvou kategoriích: muži a ženy každá zvlášť. Vítěz/ka bude vyhlášen/a seniorským mistrem GCB ve hře na jamky pro rok 2019.

Propozice

1. Druh soutěže
Jamková hra seniorů bez vyrovnání hendikepu

2. Soutěžní kategorie
Muži a ženy zvlášť (podmínka HCP 36 a nižší, seniorský věk 50 let-sjednocení dle ESGA – platí pro muže i ženy, kteří tohoto věku dosáhnou v daném kalendářním roce)

3. Hřiště
GC Brno Kaskáda, hřiště 18 jamek podle denního rozpisu, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště

4. Termín
Termíny jednotlivých kol určuje soutěžní výbor. Veškeré informace o průběhu turnaje budou umísťovány na webových stránkách klubu.

I. Předkolo není
II. kolo od 6.7. do 31.7. 2019
III. kolo od 1.8.2019 do 31.8. 2019
IV. čtvrtfinále do 1.9. do 20.9. 2019
V. semifinále od 21.9. do 5.10. 2019
VI. finále a o 3.místo od 6.10. do 14.10. 2019

5. Uzávěrka přihlášek
Hráči se do soutěže mohou přihlásit nejpozději do 5.července 2019 na mail lpicek@pms.cz s uvedením jména a příjmení, mailové adresy, mobilního telefonu, reg. čísla ČGF a aktuálního HCP.

6. Poplatky
Hráč zaplatí jednorázově před zahájením prvního kola soutěže startovné ve výši 200.- Kč. Možnost úhrady pouze bezhotovostní platbou na účet 823545028/5500, variabilní symbol členské číslo hráče ČGF ve tvaru 025xxxx s uvedením jména a příjmení hráče. Startovné bude použito na poháry a ceny. Při neuhrazení poplatku do termínu začátku prvního kola soutěže následuje diskvalifikace přihlášeného hráče.

7. Nasazení
Podle počtu přihlášených dojde k nasazení podle aktuálního hendikepu ke dni uzávěrky přihlášek. Každý hráč stává se buď vyzývaným, nebo vyzyvatelem. Vyzyvatel je hráč vyšším HCP. Povinností vyzyvatele je vyzvat vyzývaného a dohodnout se s ním na termínu utkání v daném termínu dle bodu 4.

8. Neodehraná utkání
Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, tak prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Nebude-li mezi dvěma hráči nalezen žádný vhodný termín, je hracím dnem poslední den termínu odehrání kola od 14 hod. Nedostaví-li se jeden z hráčů k tomuto určenému času, vítězství je připsáno přítomnému hráči. Nedostaví-li se k utkání v tomto termínu žádný hráč, určí postupujícího losem ředitel soutěže za účasti člena soutěžního výboru.

9. Hlášení výsledku zápasu
Vítěz pošle výsledek na mail ředitele soutěže lpicek@pms.cz a kopii na mail soupeře. Skóre kartu si nechá u sebe a je případně připraven ji na vyžádání předložit.

Hra je ukončena, když jeden hráč vede o více jamek, než zbývá ke hře. Vede-li třeba hráč A o 3 jamky a zbývají již jen 2 jamky ke hře, výsledek je 3/2. Vítěz bude zanesen do výsledkové listiny s výsledkem 3/2. Není-li po odehrání 18 jamek zápas rozhodnut, musí se pokračovat ve hře od 1. jamky a hrát tak dlouho, až jeden z hráčů vyhraje jamku-systém náhlá smrt.

10. Pravidla
Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF a dle platných místních pravidel hřiště.

11. Ochrana osobních údajů
Přihlášením se, to soutěží upravených těmito propozicemi, hráči souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. V rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email a datum narození. Tyto údaje slouží pro organizační zajištění soutěží a budou předány hráčům pro možnost vzájemného kontaktu za účelem odehrání soutěžního utkání. Dále jsou tyto údaje zpracovávány na webových stránkách, kde jsou zaznamenávány jednotlivé utkání a rozpis celé soutěže. Hráči přihlášením souhlasí s tím, že fotodokumentace pořízena při těchto soutěžích, může být použita pro propagaci klubu, resortu na webových stránkách, sociálních sítích nebo v tiskové podobě.

12. Ředitel soutěže
Libor Baby Picek

13. Rozhodčí
Petr Vávrů

14. Soutěžní výbor
Libor Baby Picek, Juraj Werner, Vladimír Novotný a Petr Vávrů

15. Řešení sporů
Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) se řeší zásadně gentlemanským způsobem. Pokud nedojde k dohodě, má rozhodující slovo ředitel soutěže, eventuálně rozhodčí z titulu hry, po vyslechnutí obou stran.

16. Závěrečné vyhlášení a předání cen
Vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne počátkem měsíce října na závěrečném posezení seniorů GCB, které tradičně ukončuje golfovou klubovou sezónu.
Vyhlášena budou první tři místa. Vítězové v obou kategoriích se stanou mistrem klubu v jamkové hře seniorů za rok 2019.

 

Pro dámskou část mistrovství platí níže uvedený systém hry a termíny odehrání zápasů (bod 4). Ostatní pravidla jsou stejná jako u mužů.
Termín a princip
Hráčky spolu hrají vzájemné zápasy každá s každou v uvedených termínech viz tabulka níže.
Po odehrání všech zápasů budou sečteny body. První dvě se utkají ve finálovém zápase o 1. místo a poslední dvě se utkají o 3. místo. 

1.kolo  6.7. - 31.7.2019  5/3 Machátová Elena x Machačová Romana || Stejskalová Stanislava x Volná Renata 5/3
2.kolo  1.8. - 31.8. 2019  7/6 Stejskalová Stanislava x Machátová Elena ||  4/2 Volná Renata x Machačová Romana
3.kolo  1.9. - 20.9.2019 5/4 Machačová Romana x Stejskalová Stanislava ||  1 up/19. j. Machátová x Volná Renata

finále a zápas o 3. místo

21-9. - 5.10.2019

Zápas o 3. místo - Romana Machačová x Stanislava Stejskalová - vítězka Romana Machačová na 20.j.

Finále - Renata Volná x Elena Machátová - vítězka Renata Volná 6/4

Konečné pořadí:

  1. Renata Volná
  2. Elena Machátová
  3. Romana Machačová
  4. Stanislava Stejskalová

 

V Brně, 27. října 2019, ředitel soutěže: Libor Baby Picek

1. kolo
6.7.2019 - 31.7.2019
hcp
6.8
CHALOUPKA
Michal

edit
hcp
--

edit
hcp
12.9
MALÝ
Ivan

edit
hcp
19.2
SVOBODA
Jiří

edit
hcp
21.0
KOBZA ST.
Miroslav

edit
hcp
11.9
PLAŠIL
Vladimír

edit
hcp
9.9
ŠMARDA
Přemysl

edit
hcp
--

edit
hcp
9.3
BALÁŽ
Roman

edit
hcp
--

edit
hcp
15.8
KLANICA
Jaromír

edit
hcp
20.1
MATOUŠ
Milan

edit
hcp
19.0
BEZECNÝ
Radim

edit
hcp
10.0
SEDLÁK
Zdeněk

edit
hcp
7.6
CHODÁK
Ladislav

edit
hcp
--

edit
hcp
7.8
PROKEŠ
Bedřich

edit
hcp
--

edit
hcp
16.9
VEČEŘA
Radek

edit
hcp
19.1
KOLAŘÍK
Roman

edit
hcp
10.6
HLAVINKA
Radovan

edit
hcp
27.5
FIEDLER
Karel

edit
hcp
9.5
TUČEK
Ladislav

edit
hcp
--

edit
hcp
9.9
WERNER
Juraj

edit
hcp
--

edit
hcp
10.6
HLADÍK
Pavel

edit
hcp
17.0
KAFONĚK
Ludvík

edit
hcp
14.8
FILIP
Rudolf

edit
hcp
7.4
PICEK
Libor

edit
hcp
--

edit
hcp
--

edit
2. kolo
1.8.2019 - 31.8.2019
3. kolo
1.9.2019 - 20.9.2019
4. kolo
21.9.2019 - 5.10.2019
5. kolo
6.10.2019 - 14.10.2019

VÍTĚZ